tr-TRen-US
2015 Bakanlıklara Bağlı Daireler Tüzüğüne Göre Bakanlığa Bağlı Daire ve Kurumlar

DAİRELER

KURUMLAR
  • Toprak ürünleri Kurumu
  • Kıbrıs Türk Süt Endüstrisi Kurumu
  • Genel Tarım Sigortası Kurumu
  • Kıbrıs Türk Tütün Ürünleri Ltd.
  • Türk Alkollü İçki ve Şarap Endüstri Ltd.
  • Cypfruvex Ltd
  • Yenilenebilir Enerji Kurulu