tr-TRen-US

TARIM VE KIRSAL KALKINMA

DANIŞMANLIK HİZMETLERİ MERKEZİ   
   

* Gelişen teknolojiye uygun olarak çiftçilerin bilgiye olan ihtiyaçlarının karşılanması,

*  Ülkemiz çiftçilerinin dünya çiftçisi ile rekabet edebilmesinin sağlanması,

* Kırsal bölgelerde yaşayan halkın gelir seviyelerinin yükseltilmesi,

*  Çiftçilere ve kırsal girişimcilere sunulan eğitim, yayım ve danışmanlık hizmetlerinin etkin ve koordineli bir şekilde yürütülmesine yönelik idari kapasitenin geliştirilmesi amacı ile

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı bünyesinde, 23 Şubat 2017 tarih ve H(K-I)476-2017 Bakanlar Kurulu Kararı ile “Tarım ve Kırsal Kalkınma Danışmanlık Hizmetleri Yönlendirme Kurulu” ve “Tarım ve Kırsal Kalkınma Danışmanlık Merkezi” oluşturulmuştur.

Tarım ve Kırsal Kalkınma Danışmanlık Hizmetleri Yönlendirme Kurulu Oluşumu

*  Başkan; Tarım Ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Müsteşarı

*  Yönlendirme Kurulu; kamu ve özel sektör paydaşlarından toplam 18 kişi ve

*  Gerekli görüldüğü durumlarda diğer kamu ve özel sektör paydaşlarına görüşlerini almak üzere davet yapılır.

Kamu Kurum Temsilcileri

Temsilci  

sayısı

Tarım Bakanlığını temsilen Tarım, Hayvancılık, Veteriner, Devlet Üretme Çiftlikleri Dairesi temsilcileri ve Tarımsal Araştırma Enstitüsü temsilcisi

5

Turizm ve Çevre Bakanlığı temsilcisi

1

Milli Eğitim Bakanlığı Temsilcisi

1

Lefke Universitesi Tarım Bilimleri Fakültesi temsilcisi

1

Başbakanlık AB Koordinasyon Merkezi temsilcisi

1

Özel Sektör Temsilcileri

 

Ziraat Mühendisleri Odası

1

Kıbrıs Türk Ticaret Odası

1

Kıbrıs Türk Sanayi Odası

1

Hayvancılar Birliği

1

Çiftçiler Birliği

1

Narenciye Üreticileri Birliği

1

Koyun ve Keçi Üreticileri Birliği

1

Veteriner Hekimler Birliği

1

Veteriner Fakültesi

1

Total

18

Tarım ve Kırsal Kalkınma Danışmanlık Hizmetleri Yönlendirme Kurulu Sorumluluğu

1.      Tarım ve Kırsal Kalkınma Danışmanlık Merkezi’nin stratejik yönetimi, koordinasyonu, değerlendirilmesi ve denetimi;

2.      Danışmanlık sistemi uygulamaları için hedeflerinin belirlenmesi;

3.      Tarım ve Kırsal Kalkınma Danışmanlık Merkezi’nin işbirliği ile çalışma planlarının, kaynak planlarının ve politika önceliklendirilmelerinin geliştirilmesi ve denetlenmesi;

4.      Danışmanlık sisteminin etkin bir şekilde yönetimi ve koordinasyonu için ihtiyaç duyulacak gereklilikleri yerine getirmek.

Tarım ve Kırsal Kalkınma Danışmanlık Merkezi’nin oluşumu

* Merkezin başkanlığını Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Müsteşarı kendi görevlerinin yanı sıra yürütür.

*  Merkezin sekretaryasını ve koordinasyonunu yürütmek üzere Bakanlık tarafından konu ile ilgili tecrübeli personel Koordinatör olarak yetkilendirilir,

*  Merkezin faaliyetlerinin yürütülmesi eğitimleri ve nitelikleri uygun personelin görevlendirilmesi ile sağlanır.

Tarım ve Kırsal Kalkınma Danışmanlık Merkezi’nin Görevleri

  1. Yönlendirme Kurulu faaliyetlerine teknik ve idari destek sağlamak,
  2. Tarım ve kırsal kalkınma politikaları, stratejileri ve paydaş ihtiyaçları doğrultusunda danışmanlık sistemi stratejik öncelikleri üzerine öneriler hazırlamak üzere Bakanlığa bağlı daireler ve diğer dış paydaşlar arasında koordinasyonu sağlamak ve işbirliği yapmak;
  3. Danışmanlık hizmetlerinin tanımı, mesleki eğitim, tarım, tarımsal gıda ve kırsal kalkınma ile ilgili müfredat hakkında tavsiyelerde bulunmak;
  4. Tarım, tarımsal gıda ve kırsal alanların ihtiyaçları ve zorluklarıyla ilgili bilgi ve faaliyetler geliştirmek için araştırma ve eğitim kurumları arasında koordinasyonu sağlanmak;
  5. Tüm faaliyetleri desteklemek üzere Yönlendirme Kurulu tarafından gözden geçirilecek kaynak planlarını hazırlamak
  6. Danışmanlık sisteminin performansını izlemek ve değerlendirmek;
  7. Ulusal ve AB standartları ve danışmanlık hizmetlerini etkileyen mevzuat ve diğer unsurlar konusunda Danışmanlık Hizmet Sağlayıcıları ile koordinasyon ve iletişimi sağlamak;
  8. Danışmanlık sisteminin etkinliği, önemi, kalitesi ve verimliliği hakkında Yönlendirme Kurulu’na görüş sunmak;
  9. Yönlendirme Kurulu tarafından belirlenen diğer görevleri yerine getirmek


Avrupa Birliği tarafından finanse edien ve Mart 2016 tarihinde başlayan Tarımsal Danışmanlık Hizmetleri Projesi ise Merkez’in koordinasyonunda kamu, özel sektör ve sivil toplum örgütleri işbirliği ile yürütülmektedir.

Yerel düzeyde etkin tarımsal Danışma Hizmetlerinin kurulması için finanse edilen projenin amacı, Kıbrıs’ın kuzey kesimindeki çiftçiler, işlemeciler ve kırsal toplulukların yararına etkili ve sürdürülebilir bir yerel tarım danışmanlığı hizmetinin kurulmasını desteklemekti. Kıbrıs’ın Tarım ve Kırsal Kalkınma Danışma Sistemi (ARAS) Stratejisi, Tarım Danışmanlık Hizmetleri projesi ve Kıbrıs Türk Toplumu temsilcileri tarafından, kamu ve özel sektördeki kilit paydaşlar ve kırsal sivil toplum ile kapsamlı istişarelerde bulunularak geliştirildi. ARAS Stratejisi, tarım ve kırsal danışma sistemi için bir kalkınma planını ortaya koymaktadır.

Projenin resmi internet sitesi ve proje hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.


Tarım ve Kırsal Kalkınma Danışmanlık Hizmetleri

    
 Dökümanlar
          İndiriniz  
 Tarım ve Kırsal Kalkınma Danışmanlık Hizmetleri Stratejisi (ARAS)   
 
Danışmanlık Hizmetleri Pilot Uygulama Başvuru Kılavuzu
 
Danışmanlık Hizmetleri Pilot Uygulama Başvuru Formu
 

ULUSAL ORGANİK ÜRÜN LOGO TASARIM YARIŞMASIBakanlığın güncellenen internet sayfasına yönlenmek için  tarim.gov.ct.tr  adresini url yerine kopyalayınız...