tr-TRen-US

Müdürlerimiz

 DAİRE MÜDÜRLER 
Bakanlık Müdürü
Mehmet Biray
Özel Kalem Müdürü
Veçhi Cezaroğlu
Tarım Dairesi Kuntay Vurana
Hayvancılık Dairesi Gönen Vurana
Veteriner Dairesi Hüda Hüdaoğlu
Tarımsal Araştırma Enstitüsü Cem Karaca
Devlet Üretme Çiftlikleri Ramadan Gökşan
Süt Endüstrisi Kurumu Fide Kürşat
Genel Tarım Sigortası Müdürlüğü
İpek Kızılduman
Toprak Ürünleri Kurumu Mdr. Vekili Mehmet Arkut
Su İşleri Dairesi
Nazife Yılmaz
Jeoloji ve Maden Dairesi
Ayşe Özhür
 Orman Dairesi
Ercan Poyraz

ULUSAL ORGANİK ÜRÜN LOGO TASARIM YARIŞMASIBakanlığın güncellenen internet sayfasına yönlenmek için  tarim.gov.ct.tr  adresini url yerine kopyalayınız...