tr-TRen-US

Müdürlerimiz

 DAİRE MÜDÜRLER 
Bakanlık Müdürü
 Zafer Can
 Özel Kalem Müdürü
 Veçhi Cezaroğlu
Tarım Dairesi  Kuntay Vurana
Hayvancılık Dairesi  Burcu Vudalı
Veteriner Dairesi  Hüseyin Ataben
Tarımsal Araştırma Enstitüsü  Ercan Akerzurumlu
Devlet Üretme Çiftlikleri  Ozan Özuyanık
Süt Endüstrisi Kurumu  Mehmet Karadayı
 Genel Tarım Sigortası Müdürlüğü
 İpek Kızılduman
Toprak Ürünleri Kurumu  Ragıp Ratip
Kıbrıs Meyve, Sebze “CYPFRUVEX” İşletmecilik Ltd
 İbrahim Aktekin
Su İşleri Dairesi
 Mustafa Kutrafalı
Jeoloji ve Maden Dairesi
 Ayşe Özhür