tr-TRen-US

-GEREKLİ BELGELER-

-HİDROJEOLOJİK ETÜD RAPOR VE HARİTALANDIRMA:

1-Dilekçe(Daire arşiv’ine yapılacak).

2-Teknik Rapor ve Haritalandırma için ödenecek ücret(Muhasebe).

En geç 1 hafta içerisinde başvuru sahibi ile temasa geçilmektedir. Su analiz vb. raporların sonuçlanma süresine göre uzayan raporlama için başvuru sahibi bilgilendirilmektedir.Teknik raporun hazırlanmasına müteakip başvuru sahibi tarafından Daire Muhasebesi’ne belirlenen hizmet ücreti ödenmektedir.

-KUYU DENEME VE SU KİMYASI BAŞVURUSU:

1-Dilekçe(Daire arşiv’ine yapılacak).

2-Çalışmalar için ödenecek ücret(Muhasebe).

En geç 10 gün içerisinde başvuru sahibi ile temasa geçilmektedir.Kuyu denemesi esnasında kullanılacak ekipmanın temini başvuru sahibi tarafından sağlanabilir.Ancak Daire tarafından sağlanması takdirde Daire tarafından belirlenen ücretler uygulanmaktadır. Su analiz vb. raporların sonuçlanma süresine göre uzayan raporlama için başvuru sahibi bilgilendirilmektedir.

-JEOFİZİK ETÜD ÖLÇÜM(YERALTISUYU ARAŞTIRMA)BAŞVURUSU:

1-Dilekçe(Daire arşiv’ine yapılacak).

2-Çalışmalar için ödenecek ücret(Muhasebe).

En geç 10 gün içerisinde başvuru sahibi ile temasa geçilip,15-30 gün içerisinde rapor hazırlanmaktadır.Çalışma esnasında kaç noktada ölçüm yapılması gerektiği sorumlu Mühendis tarafından belirlenmektedir.Hazırlanan rapor sonucunda başvuru sahibi gerekli ödemeyi Daire Muhasebesi’ne yapacaktır.

 

-KUYU KAZI RUHSATLANDIRMA BAŞVURU:

1-Başvuru KAYMAKAMLIKLARA yapılacaktır.

2-Başvuru esnasında koçan fotokopisi(aslı ibraz edilecektir).

3-3 adet yer planı (Herbiri Tapu Dairesi’nden arkaları orijinal mühürlü

   olacaktır).

4-Ücret(Kaymakamlıklara yapılacaktır).

5-Diğer Belgeler(Emlak vergisi, tahsis vb.).

-SONDAJ KAZI TALEBİ BAŞVURU:

1-Dilekçe(Daire arşiv’ine yapılacak).

2-Çalışmalar için ödenecek ücret(Muhasebe).

Sondaj Şubesi’nin iş yoğunluğuna bağlı olarak en geç 15 gün içerisinde başvuru sahibi ile temasa geçilmektedir.Başvuru sonucunda belirlenen kazı, teçhizleme vb. gibi çalışmaları içeren sondaj maliyet raporu hazırlanarak başvuru sahibine iletilmektedir.Başvuru sahibi tarafından onaylanan maliyet raporuna müteakip Sondaj Şube Amirliği kazı işlemini programına almaktadır.

-PATLAYICI MADDELER BAŞVURU:

1-Dilekçe(Daire arşiv’ine yapılacak).

2-Ücret(Muhasebe).

Dilekçe sahibi patlayıcı madde ile ilgili başvurusunda patlayıcı maddeyi hangi amaçlar için kullanacağını(ithal.imal.satış,depolama,taşıma,bulundurma,kullanma,satın alma vb.)açıkca belirtecektir.En geç 2-3 iş günü içerisinde başvuruda talep edilen işlemin belgesi hazırlanmaktadır.Başvuru sahibi gerekli ödemeyi Rapor sonucunda Daire Muhasebesi’ne yapacaktır.

-ZEMİN ETÜD İŞLEMLERİ BAŞVURU:

1-Dilekçe(Daire arşiv’ine yapılacak).

2-Ücret(Muhasebe).

3-Tapu Koçanı fotokopisi(Aslı ibraz edilecektir).

4-Yer Planı.

5-Proje’ye ait Autocad Dosyası(CD ortamında verilmesi gerekmektedir).

Daire’ye amaç kapsamında yapılan dilekçe ve gerekli evraklar sonrası Zemin Etüd Bölümü en geç 15 gün içerisinde proje ile ilgili keşif maliyet raporu hazırlayarak ilgili başvuru sahibine yazılı olarak bildirmektedir.Başvuru sahibi özel zemin kazısı ve raporlaması yapan şirketlerden Daire’nini belirlediği raporlama formu kapsamında rapor hazırlatarak Daire’nin onayına sunmaktadır.

-STABİLİZE MALZEME VE END.HAM MADDE BAŞVURU:

1-Dilekçe(Daire arşiv’ine yapılacak).

2-Ücret(Muhasebe).

Dilekçe sahibi,Dilekçesi’nde hangi amaç için stabilize malzeme ihtiyacı olduğunu belirtecektir.En geç 1 hafta içerisinde, Daire amaca yönelik malzeme alımı konusunda yer belirlemektedir.Belirlenen yerden alınacak malzemenin miktarı ve ödenecek ücret Daire tarafından belirlenmektedir.

ULUSAL ORGANİK ÜRÜN LOGO TASARIM YARIŞMASIBakanlığın güncellenen internet sayfasına yönlenmek için  tarim.gov.ct.tr  adresini url yerine kopyalayınız...