tr-TRen-US

Tarımla İlgili Günler

NO
TARİH
KONUSU DAYANAK İLK KUTLAMA TARİHİ
1 10 Ocak          Ziraî Öğretimin Başlaması İstanbul Ayamama Çiftliğinde Ziraat Mektebi Aliyesi 1846
2 2 Şubat               Dünya Sulak Alanlar Günü 02.02.1971 Ramsar Sözleşmesi (İranda imzalandı)  1997
3 8 Mart               Dünya Kadınlar Günü Birleşmiş Milletler Örgütü 16 Aralık 1977 tarihinde 8 Mart tarihini Dünya Kadınlar Günü olarak kabul etti. 1921
4 15 Mart              Dünya Tüketiciler Günü – John F. Kenedy'nin 15 Mart 1962 yılında Tüketici haklarını Birleşik Devletler Kongresine sunduğu prensipler dizisinde tanımlamıştır. 1962
5 21 Mart              Dünya Ormancılık Günü Avrupa Tarım Federasyonu (CEA); Birleşmiş Milletler Tarım ve Gıda Örgütü (FAO) ne bir teklif götürmüştür. Tüm dünyada kutlanması ve toplumları bilinçlendirmek amacı ile 21 Mart 1971 tarihinde, Kuzey yarım küresinde ilkbaharın, Güney yarım küresinde de sonbaharın başlangıç günü olan 21 Mart gününü "Dünya Ormancılık Günü" ilan etmiştir. Ülkemizde de 1975 yılından beri Dünya Ormancılık Günü çeşitli etkinliklerle kutlanmaktadır. 1971
6 22 Mart              Dünya Su Günü Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu, 1992 yılında Rio de Janerio'da düzenlenen BM Çevre ve Kalkınma Konferansı'nda dünyada suyun giderek artan öneminden dolayı her yıl 22 Mart gününün "Dünya Su Günü" olarak kutlanmasına karar vermiştir 1992
7 23 Mart            Dünya Meteoroloji Günü Birleşmiş Milletlerin bir uzmanlık kuruluşu olan ve 186 ülkenin üye olduğu Dünya Meteoroloji Teşkilatı  (World Meteorological Organisation-WMO) ana sözleşmesi 23 Mart 1950 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu nedenle, her yılın 23 Mart günü "Dünya Meteoroloji Günü" olarak kutlanmaktadır. 1950
8 Nisan Ayının Son Cumartesi   Dünya Veteriner Hekimler Günü Dünya Veteriner Hekimleri Birliği'nin (WVA) 2001 yılında aldığı karar doğrultusunda kutlanıyor. 2001
9 14 Mayıs    Dünya Çiftçiler Günü Uluslararası Tarım Üreticileri Federasyonu'nun kuruluş günü (14.05.1946) dünya çiftçiler günü olarak kutlanmaktadır. 1946
10 21 Mayıs   Dünya Süt Günü Uluslararası Sütçülük Federasyonu 1956 yılında aldığı bir karar gereğince her yıl 21 Mayıs federasyon üyesi ülkelerde ''Dünya Süt Günü'' olarak kutlanıyor. 1956
11 5 Haziran      Dünya Çevre Günü Aralarında ülkemizin de bulunduğu 113 ülke, 5 Haziran 1972'de Stockholm'de çevre sorunlarını tartışmak üzere, 'Dünya Çevre Konferansı'nda bir araya gelmişlerdi. Bu konferansta Birleşmiş Milletler, temiz ve sağlıklı bir çevrede yaşamanın, temel bir insan hakkı olduğunu karar altına almıştır. Daha sonra, konferansın toplandığı tarih, dünya çevre günü olarak ilan edilmiştir. 1972
12 4 Ekim            Hayvanları Koruma Günü Hayvan dostları İngiltere'de 1822 yılında Hayvanları Koruma Birliği'ni kurdular. Yurdumuzda Hayvanları Koruma Derneği 1908 yılında kuruldu. Aynı amaçlı dernekler birleşerek Hollanda'nın başkenti Lahey'de Dünya Hayvanları Koruma Federasyonu'nu oluşturdular. 1931 yılında toplanan bu kuruluş 4 Ekim'i Hayvanları Koruma Günü ilan etti. 1931
13 ​15 Ekim          ​Dünya Kadın Çiftçiler Günü ​1995 yılında Pekin'de toplanan IV. Dünya Kadın Konferansında yayınlanan Pekin Deklarasyonu ve Eylem Planında, kadın-erkek eşitliğini gerçekleştirmeye yönelik somut politikalar ortaya konulmuştur. Her yıl 15 Ekimi Dünya Kadın çiftçiler günü olarak kutlama fikri kabul edildi. Bu karar Tarım Üreticileri Federasyonu (IFAP), Dünya Kırsal Kadın Derneği (ACWW), Afrika Kırsal Kadın Ağı Derneği (NARWA) ve Dünya Kadın Zirvesi Vakfı (WWSF) tarafından desteklenmiştir. ​2008
14 16 Ekim          Dünya Gıda Günü - Tarım Günü Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) 16 Ekim'i Dünya Gıda Günü olarak kabul etti. Dünya Gıda Günü'nde Birleşmiş Milletlere üye ülkelerde açlık, gıda üretimi ve tüketimi gibi konular incelenir. Beslenme üzerinde durulur. 1945 
 15  5 Aralık
Dünya Toprak Günü
Uluslararası Toprak Bilimleri Birliği'nin 2002 yılında verdiği öneriyi FAO Haziran 2013'teki konferansta oybirliği ile Dünya Toprak Gününün kutlanmasını oybirliği ile kabul ettikten sonra, resmi kabul için 68. BM Genel Kurulu'na sundu. BM Genel Kurulu 20 Aralık 2013 tarihinde,  5 Aralık'ın Dünya Toprak Günü olarak kutlanmasına karar verdi. Ayrıca, İlk Dünya Toprak Gününün 5 Aralık 2015 tarihinde kutlanmasına karar verilmişti.  
 2013
16 21 Aralık           Dünya Kooperatifçilik Günü Kooperatifçilik 21 Aralık 1844 yılında İngiltere'de kurulmuştur. Bizde ilk kooperatif Mithat Paşa tarafından 1863 yılında "Memleket Sandığı" adı ile kurulmuştu. İyi sonuçları görülünce 1867 yılında yaygınlaştırılmasına karar verildi. Atatürk, ilk "Tarım Kredi Kooperatifini" Silifke ilçesine bağlı birkaç köyün de içinde bulunduğu "Tekirçiftliği" köyünde 30 Haziran 1936 yılında açtı. Kendisi de ilk ortak olarak katıldı 1844

ULUSAL ORGANİK ÜRÜN LOGO TASARIM YARIŞMASIBakanlığın güncellenen internet sayfasına yönlenmek için  tarim.gov.ct.tr  adresini url yerine kopyalayınız...