Mod:
tr-TRen-US

İstatistikler


 Tablo Kodu

Table Code
Tablo Başlığı
 Table Heading

2014 

 

2015


2016  
2017 
 2018
A: BİTKİSEL ÜRETİM - CROP PRODUCTION
         
 A.1 Tahıl Üretimi - Cereals

     
 A.2 Baklagil Üretimi - Pulses
 
 
   
 A.3

Endüstri Bitkiler ve Yağlı Tohumlar - Industrial Crops      

     
   
 A.4  Yumru Bitkiler - Tuber Crops
         
 A.5  Yem Bitkiler - Fodder Crops
         
 A.6 Yaprağı Yenen Sebzeler - Leafly or Edible Stem Vegetables
   
     
 A.7  Meyvesi Yenen Sebzeler - Fruit Bearing Vegetables          
 A.8 Baklagil Sebzeleri - Leguminous Vegetables           
 A.9

Soğansı,Yumru ve Kök Sebzeleri -
Root,Bulb & Tuberous Vegetables


       
 A.10

Diğer Sebzeler-Other Vegetables

Çiçek Lahanası-Cauliflower /Alabaş-Kohlraby


 
       
 A.11

 Sert Kabuklu-Yumuşak Çekirdekli-Taş Çekirdekli Meyveler

Nuts-Pome Fruits-Stone Fruits

         
 A.12  Üzüm ve Üzümsü Meyveler (Grape & Like a Grapes Fruits)

 
     
 A.13  Turunçgil Üretim-Pazarlama (Citrus Production & Marketing)
         
 A.14

 Sera - Tüneller ve Üretim Alanları

(Green House-Tunel and Production)

         
 A.15  Sulu Arazi Dağılımı (Dönüm) (Distribution of Irrigated Land)
         
 A.16 Arazi Kullanımı (Land Usage)
         
B- HAYVANSAL ÜRETİM: ANIMAL PRODUCTION          
 B.1 Büyükbaş-Küçükbaş Hayvan Varlığı  (Number of Animal)
         
 B.2 Büyükbaş-Küçükbaş Hayvan Verimliliği  (Animal Productivity)
         
 B.3 Süt Üretimi-Toplanan Süt (Milk Production&Collected Milk)  
         
 B.4

 Büyükbaş-Küçükbaş Et ve Yavru Üretimi

Meat Production & Lİfestock Breed


 
       
 B.5 Deri-Gübre-Yapağı Üretimi (Skin-Manure&Wool Prod.)
   
     
 B.6 Mezbahada Kesilen Hayvan Miktarları            
 B.7

Suni Tohumlama ve Koruyucu Aşılar

Artificially inceminated & Prophilactic vaccination


 

 
     
 B.8 Konsantre Yem Üretimi  (Concentrated Feed Production)
   
     
 B.9   Tavukçuluk Sektörü - Poultry Sector          
 B.10  Arıcılık Sektörü          
 B.11 Balıkçılık Sektörü     
     
 B.12 Fert Başına Et Tüketimi
   
     

 C- Tarımsal Araç-Gereç Varlığı-Number Machinery&Equipment

       
 D- TARIMSAL ÜRÜNLERİN FİYATLARI (PRICES OF AGRI. PROD.)
         
E- ORGANİK ÜRETİM (ORGANIC PRODUCTION)          
 F- DIŞ TİCARET
         

G- Destek-Tazminatlar ve Yatırım Projeleri

     Supporting-Compensation and Investment Project

   
     

H- DÖVİZ VE SOSYO-EKONOMİK GÖSTERGELER

(Currency-Socio-Economik Indicator)

   
     
I- METEROLOJİK VERİLER VE ORMAN ALANLARI 
(METEOROLOGICAL AND FORESTRY DATA)
         
 I.1 Meteorolojik Veriler (Meteorological Data)          
 I.2 Ormancılık Verileri (Forestry Data)
     
   
J- Akaryakıt Sektörü:  Yıllara Göre Akaryakıt Satışları  (Fuel Sales) 
         
K- GöletlerGöletlerin Doluluk Oranları (The Fullnes Ratio of Dam) 
   
 
   

ULUSAL ORGANİK ÜRÜN LOGO TASARIM YARIŞMASIBakanlığın güncellenen internet sayfasına yönlenmek için  tarim.gov.ct.tr  adresini url yerine kopyalayınız... 

Referans - Referance

Tarımsal Yapı ve Üretim Yıllıkları (Stastic of Agricultural Structure & Production)