tr-TRen-US 

 SIRA

 TARIM VE DOĞAL KAYNAKLAR BAKANLIĞININ İDARİ YAPILANMASINA İLİŞKİN YASAL MEVZUAT

YASAL MEVZUAT İSMİ
YASA NUMARASI
 1  BAKANLIKLARIN KURULUŞ İLKELERİ YASASI  (7/1979)
 2  BAKANLIKLARA BAĞLI DAİRELER TÜZÜĞÜ  (2015)
 3  BAKANLIĞA BAĞLI KADROLAR TÜZÜĞÜ  (2015)

 

BAKANLIĞA BAĞLI DAİRE VE KURUMLARIN YASAL MEVZUATLARI                                                             

SIRA
 YASAL MEVZUAT İSMİ
YASA NUMARASI  
 1  Tarım Dairesi  (48/1988)
 2  Hayvancılık Dairesi  (40/1990)
 3  Veteriner Dairesi  (7/1992)
 4  Tarımsal Araştırma Dairesi  (62/1988)
 5  Devlet Üretme Çiftlikleri  (11/1990)
 6  Genel Tarım Sigortası
 (40/1982)
 6.1  Genel Tarım Sigortası Fonu Bitkisel Üretim Zorunlu Sigorta Tüzüğü  
 6.2       Genel Tarım Sigortası Fonu Hayvancılık Zorunlu Sigorta Tüzüğü  
 6.3       Genel Tarım Sigortası Fonu Mali İşler Tüzüğü  
 6.4       Genel Tarım Sigortası Fonu Personel Tüzüğü  
 6.4       Genel Tarım Sigortası Satın Alma ve Satış Yapma Yönetmeliği  
 7  Toprak Ürünleri Kurumu (32/1992)
 8  Kıbrıs Türk Süt Endüstrisi Kurumu  (01/1977)
 8.1  Süt Borsası Tüzüğü  (RG:186, EK III, AE 758, 21.10.2008)

 

 

BİTKİSEL ÜRETİM İLE İLGİLİ YASAL MEVZUAT                                                                             

 SIRA  YASAL MEVZUAT İSMİ
 YASAL NUMARASI  
1
 Adaçayı Yaprakları ( Koruma ) Yasası (fasıl87)   

Bağcılık ve Bağlar (Tetkik  ve  Kayıt) Kanunu (20/2015 sayılı Bitki Sağlığı Yasası yürürlüğe girdikten sonra yürürlükten kaldırılacaktır)

 
(82/1963)

2
 Bataklık Alanlarının Tarıma Elverişli Bir Duruma Getirilmesi ve Kamulaştırma  (Fasıl258)
   Bitki Hastalıklarının Önlenmesi (20/2015 sayılı Bitki Sağlığı Yasası yürürlüğe girdikten sonra yürürlükten kaldırılacaktır)  (Fasıl 49)
 3  Bitki Sağlığı Yasası
(Meclis'ten Geçti, Resmi Gazetede yayımlandığı tarihten 1 yıl sonra yürürlüğe girecek)
 
(20/2015) 
 4  Coğrafik İşaretlerin ve Geleneksel Özellikli Ürün Adlarının Korunması Yasası  (100/2007)
   Filoksera Önleme (20/2015 sayılı Bitki Sağlığı Yasası yürürlüğe girdikten sonra yürürlükten kaldırılacaktır)  (Fasıl 77)
 5 Harup Dara Yasası  (Fasıl 37)
 6  Kanalizasyon Sularının Tarımda Kullanılmasını Yasaklayan Yasa  (02/1987)
 7  Kıbrıs Şaraplarının İsimlerinin Korunmasını Öngören Yasa  (Fasıl127)
 8  Kıbrıs Ziraat Bankası Ltd. (Özel İmtiyazlar) Yasası (Fasıl 122) 
 9  Kimyevi Gübreler Yasası  (Fasıl 26)
 10  Meyve Ağaçlarının Korunması  (Fasıl 63)
 11  Narenciyeciliğe Yardım Yasası  (Fasıl 131)
 12  Pamuk Yasası  (Fasıl 46)
 13  Sebze ve Çiçek Tohumu Yetiştitilmesini Düzenleyen Yasa  (Fasıl 102)
   Sirividi Yasası (20/2015 sayılı Bitki Sağlığı Yasası yürürlüğe girdikten sonra yürürlükten kaldırılacaktır)  (Fasıl 93)
 14  Sulama Örgütleri ve Tarımsal Amaçlı Su Kullanım Yasası  (34/2002)
 15  Tarım Ürünlerine Hile Katma Yasası  (Fasıl 24)
 16  Tarımsal İlaçların Denetlenmesi Yasası  (64/1987)
 17  Tarım Ürünleri İhracat Yasası  (Fasıl 28)
 18  Tohumlar Yasası  (Fasıl 90)
 19  Toprak Koruma Yasası  (Fasıl 94)
 20  Zeytin Yağı Yasası (23/1963) 
 21  Zeytin ve Başka Ürünleri (Koruma) Yasası  (Fasıl 76)

4) HAYVANSAL ÜRETİM


* At Üretim Yasası (Fasıl 69)


* Av ve Avla İlgili Yaban Hayatını Düzenleme Yasası (18/2009)

* Balıkçılık Gemileri (Tescil, Satış, Devir ve İpotek) Yasası (34/1975)

    -Balıkçı Gemileri Tüzüğü (RG:32, EK III, AE 121, 22.02.2010)

* Çekirgeleri Yoketme Yasası (Fasıl 72) (20/2015 sayılı Bitki Sağlığı Yasası yürürlüğe girdikten sonra yürürlükten kaldırılacaktır)

* Hayvan Refahı Yasası (8/2013)

*Hayvan Sağlığı Yasası (41/2012)

   - Evcil Hayvanların Ticari Maksatlı Olmayan Hareketlerine İlişkin Tüzük

* Hayvanların ve İşletmelerin Tanımlanması ve Kaydı Yasası (7/2008) 

   - Koyun ve Keçi Cinsi Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Tüzüğü 

   -Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Tüzüğü

   - Köpek Kayıt Tüzüğü


* Hayvan Tezkereleri Yasası (Fasıl 29)

* İpekböceği Endüstrisi Koruma Yasası (Fasıl) 

* İstiridye Yetiştirme Yerleri Yasası (Fasıl 143)

* Keçiler Yasası (Fasıl 66)  

* Koyun ve Keçiler (Çobanların Ruhsatlandırılması ve Kontrolü) Yasası (Fasıl 91)

* Koyun, Keçi Ve Domuzların Sayımı Yasası (Fasıl 92)


* Köpekler Yasası (Fasıl 52)

* Su Ürünleri Yasası (27/2000) 

  - Amatör (Sportif) Su Ürünleri Avcılığı Tüzüğü (30.03.2006-AE175)

   - Amatör (Sportif) Su Ürünleri Avcılığı Değşiklik Tüzüğü (2010)

   - Amatör (Sportif) Su Ürünleri Avcılığı Değşiklik Tüzüğü (2011)

   - Balıkçı Barınaklarının İşletilmesi ve İdari Esasları Tüzüğü (RG:191, Ek III, AE 784, 30.10.2008)

   - Balıkçı Barınaklarının İşletilmesi ve İdari Esasları Değişiklik Tüzüğü (2001)

  - Belirli Su Ürünleri Pazarlama Standartları Tüzüğü

  - Çevirme Ağları ile İlgili Avcılığı İzinlendirme Tüzüğü   

  - Su Ürünleri Avcılık Bilgi Kayıtlarına İlişkin Kurallar Tüzüğü

  - Su Ürünleri Perakekende Satış Yerleri Tüzüğü

  - Su Ürünleri Yetiştiriciliği Tüzüğü

  - Balık Çiftliklerinin İzlenmesi ve Denetlenmesi Yönetmeliği


* Tatlısu Balıklarını Koruma Yasası (8/1963)

* Yem Yasası (32/1990)

  - Yem İmalatı ve Buna İlişkin Sağlık ve Teknik Koşullar Tüzüğü

 

5) YATAY MEVZUATLAR


* Fiyat İstikrar Fonu Yasası (26/1978)

* Tarımsal İşletme ve Üreticilerin Kaydı ve Üretimin Desteklenmesi Yasası (71/2002)

    - Tarımsal Üreticlierin Kayıtlarının Tutulması ve Tarımsal Üreticilerin Desteklenmesi Tüzüğü

* Dış Ticaret (Düzenleme ve Denetim Yasası)

  - Bazı Hayvansal Ürünlerin Güney Kıbrıs'tan İthalinin Yasaklanması Tüzüğü

  - İthalatı ve İhracatı (Düzenleme ve Denetim) Tüzüğü 

  - Üçüncü Ülkelerden (TC Menşeli Dışında) İthal Edilen Yaş Meyve ve Sebzeyi Yasaklama Tüzüğü (RG:98, EK III, AE 518, 18.10.1991)

   - İngiltere (Birleşik Krallık) Menşeli Hayvansal Yem Üretim Girdileri ile Hayvansal Ürünleri Yasaklama Tüzğünün Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Tüzük (RG:194, AE 745, 01.11.2007)

   - Mal ve Hizmetler (Düzenleme ve Denetim) Yasası (21/1977)

      - 2000 Mal ve Hizmetler (Düzenleme ve Denetim) (Meyve ve Sebzelerin Etiketlenmesi) Emirnamesi

* Genel Gıda ve Yem Yasası

6) TARIMSAL KONULARLA İLGİLİ MECLİS ALT KOMİTESİNDEKİ YASA TASLAKLARI 


* Hayvancılık Bölgeleri Yasa Tasarısı (Avrupa Birliği Komitesi)

* KKTC Tarım ile TC Tarım Bakanlığı Arasında Tarımsal İşbirliği Protokolü (Onay) Yasa Tasarısı( Hukuk ve Siyasi İşler Komitesi)

*Hayvan Islahi Yasa Tasarisi (Avrupa Birligi Komitesi)

* Tarımsal İlaçların Denetimi hakkında Yasa Tasarısı

* Sebze ve Meyve Toptancı Halleri Yasa Önerisi

* Organik Tarım Yasa Tasarısı

* Tarım Ürünleri (İhracat) (Değişiklik Yasa Tasarısı) 

* Tarım Ürünlerine Hile Katma (Değişiklik) Yasa Tasarısı
Not: Yasal Mevzuatlar, Niyazi Nizam tarafından güncellenmektedir.
0392-2283-735 (137)