tr-TRen-US

MECLİSTEN GEÇEN TOHUMCULUK YASASI

KKTC Meclisinden geçip, Cumhurbaşkanlığın onayına sunulan Tohumculuk Yasası


* Tohumculuk Yasası İndiriniz

 

 SIRA

BAKANLIKLIKLARIN İDARİ YAPILANMASINA İLİŞKİN YASAL MEVZUAT

YASAL MEVZUAT İSMİ 
YASA NUMARASI 
 1  BAKANLIKLARIN KURULUŞ İLKELERİ YASASI  (57/1977)
 2  BAKANLIKLARA BAĞLI DAİRELER TÜZÜĞÜ  (2018)
 3  BAKANLIĞA BAĞLI KADROLAR TÜZÜĞÜ  (2018)

 

BAKANLIĞA BAĞLI DAİRE VE KURUMLARIN YASAL MEVZUATLARI                                                             

SIRA
 YASAL MEVZUAT İSMİ
YASA NUMARASI  
 1  Tarım Dairesi  (48/1988)
 2  Hayvancılık Dairesi  (40/1990)
 3  Veteriner Dairesi  (7/1992)
 4  Tarımsal Araştırma Dairesi  (62/1988)
 5  Devlet Üretme Çiftlikleri  (11/1990)
 6  Genel Tarım Sigortası
 (40/1982)
 6.1  Genel Tarım Sigortası Fonu Bitkisel Üretim Zorunlu Sigorta Tüzüğü  
 6.2       Genel Tarım Sigortası Fonu Hayvancılık Zorunlu Sigorta Tüzüğü  
 6.3       Genel Tarım Sigortası Fonu Mali İşler Tüzüğü  
 6.4       Genel Tarım Sigortası Fonu Personel Tüzüğü  
 6.4       Genel Tarım Sigortası Satın Alma ve Satış Yapma Yönetmeliği  
 7  Toprak Ürünleri Kurumu (32/1992)
 8  Kıbrıs Türk Süt Endüstrisi Kurumu  (01/1977)
 8.1  Süt Borsası Tüzüğü  (RG:186, EK III, AE 758, 21.10.2008)
9
Orman Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasası
 (59/1989)


 


 

BİTKİSEL ÜRETİM İLE İLGİLİ YASAL MEVZUAT                                                                             

 SIRA  YASAL MEVZUAT İSMİ
 YASAL MEVZUAT NUMARASI  
1
 Adaçayı Yaprakları ( Koruma ) Yasası (fasıl87)   

Bağcılık ve Bağlar (Tetkik  ve  Kayıt) Kanunu (20/2015 sayılı Bitki Sağlığı Yasası yürürlüğe girdikten sonra yürürlükten kaldırılacaktır)

 
(82/1963)

2
 Bataklık Alanlarının Tarıma Elverişli Bir Duruma Getirilmesi ve Kamulaştırma  (Fasıl258)
   Bitki Hastalıklarının Önlenmesi (20/2015 sayılı Bitki Sağlığı Yasası yürürlüğe girdikten sonra yürürlükten kaldırılacaktır)  (Fasıl 49)
 3  Bitki Sağlığı Yasası
(Meclis'ten Geçti, Resmi Gazetede yayımlandığı tarihten 1 yıl sonra yürürlüğe girecek)
 
(20/2015) 
 4  Coğrafik İşaretlerin ve Geleneksel Özellikli Ürün Adlarının Korunması Yasası  (100/2007)
   Filoksera Önleme (20/2015 sayılı Bitki Sağlığı Yasası yürürlüğe girdikten sonra yürürlükten kaldırılacaktır)  (Fasıl 77)
   
   Genel Gıda ve Yem Yasası
 (56/2014)
 5 Harup Dara Yasası  (Fasıl 37)
 6  Kanalizasyon Sularının Tarımda Kullanılmasını Yasaklayan Yasa  (02/1987)
 7  Kıbrıs Şaraplarının İsimlerinin Korunmasını Öngören Yasa  (Fasıl127)
 8  Kıbrıs Ziraat Bankası Ltd. (Özel İmtiyazlar) Yasası (Fasıl 122) 
 9  Kimyevi Gübreler Yasası  (Fasıl 26)
 10  Meyve Ağaçlarının Korunması  (Fasıl 63)
 11  Narenciyeciliğe Yardım Yasası  (Fasıl 131)
 12  Pamuk Yasası  (Fasıl 46)
 13  Sebze ve Çiçek Tohumu Yetiştitilmesini Düzenleyen Yasa  (Fasıl 102)
   Sirividi Yasası (20/2015 sayılı Bitki Sağlığı Yasası yürürlüğe girdikten sonra yürürlükten kaldırılacaktır)  (Fasıl 93)
 14  Sulama Örgütleri ve Tarımsal Amaçlı Su Kullanım Yasası  (34/2002)
 15  Tarım Ürünlerine Hile Katma Yasası  (Fasıl 24)
 16  Tarımsal İlaçların Denetlenmesi Yasası  (64/1987)
 17  Tarım Ürünleri İhracat Yasası  (Fasıl 28)
 18  Tohumlar Yasası  (Fasıl 90)
 19  Toprak Koruma Yasası  (Fasıl 94)
 20  Zeytin Yağı Yasası (23/1963) 
 21  Zeytin ve Başka Ürünleri (Koruma) Yasası  (Fasıl 76)

 
HAYVANSAL ÜRETİM İLE İLGİLİ YASAL MEVZUAT

 SIRA
 YASAL MEVZUAT İSMİ
YASAL MEVZUAT NUMARASI
 1  At Üretim Yasası
 (Fasıl 69)
 2  Av ve Avla İlgili Yaban Hayatını Düzenleme Yasası
 (18/2009)
 3  Balıkçılık Gemileri (Tescil, Satış, Devir ve İpotek) Yasası
 (34/1975)
 3.1  Balıkçı Gemileri Tüzüğü
 (RG:32, EK III, AE 121, 22.02.2010)
 4  Çekirgeleri Yoketme Yasası (20/2015 sayılı Bitki Sağlığı Yasası yürürlüğe girdikten sonra yürürlükten kaldırılacaktır)
 (Fasıl 72)
 5  Hayvan Refahı Yasası
 (8/2013)
 6  Hayvan Sağlığı Yasası
 (41/2012)
 6.1  Evcil Hayvanların Ticari Maksatlı Olmayan Hareketlerine İlişkin Tüzük
 
 7   Hayvanların ve İşletmelerin Tanımlanması ve Kaydı Yasası
 (7/2008) 
 7.1  Koyun ve Keçi Cinsi Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Tüzüğü 
 
 7.2  Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Tüzüğü
 
7.3   Köpek Kayıt Tüzüğü
 
 8  Hayvan Tezkereleri Yasası
 (Fasıl 29)
 9   İpekböceği Endüstrisi Koruma Yasası
 (Fasıl 145) 
 10  İstiridye Yetiştirme Yerleri Yasası
 (Fasıl 143)
 11  Keçiler Yasası 
 (Fasıl 66)  
 12  Koyun ve Keçiler (Çobanların Ruhsatlandırılması ve Kontrolü) Yasası
 (Fasıl 91)
 13  Koyun, Keçi Ve Domuzların Sayımı Yasası
 (Fasıl 92)
 14  Köpekler Yasası
 (Fasıl 52)
 15  Su Ürünleri Yasası
 (27/2000) 
 15.1  Amatör (Sportif) Su Ürünleri Avcılığı Tüzüğü
 (30.03.2006-AE175)
 15.2  Amatör (Sportif) Su Ürünleri Avcılığı Değşiklik Tüzüğü
 (2010)
 15.3  Amatör (Sportif) Su Ürünleri Avcılığı Değişiklik Tüzüğü
 (2011)
 15.4  Balıkçı Barınaklarının İşletilmesi ve İdari Esasları Tüzüğü
 (RG:191, Ek III, AE 784, 30.10.2008)
 15.5  Balıkçı Barınaklarının İşletilmesi ve İdari Esasları Değişiklik Tüzüğü
 (2001)
 15.6  Belirli Su Ürünleri Pazarlama Standartları Tüzüğü
 
 15.7  Çevirme Ağları ile İlgili Avcılığı İzinlendirme Tüzüğü
 
 15.8  Su Ürünleri Avcılık Bilgi Kayıtlarına İlişkin Kurallar Tüzüğü
 
 15.9  Su Ürünleri Perakekende Satış Yerleri Tüzüğü
 
 15.10  Su Ürünleri Yetiştiriciliği Tüzüğü
 
 15.11  Balık Çiftliklerinin İzlenmesi ve Denetlenmesi Yönetmeliği
 
 16  Balıkçı Gemileri (Tescil, Satış, Devir ve İpotek Yasası)
 (34/1975)
 17  Tatlısu Balıklarını Koruma Yasası
 
 18  Yem Yasası
 (8/1963)
 18.1  Yemlerin Satışı, Ambalajlanması ve Etiketlenmesi Tüzüğü
 (32/1990)
 18.2 Yemlerin Kontrolü için Numune Alma ve Analiz Metotlarına İlişkin Kurallar Tüzüğü   
 18.3  Yem İmalatı ve Buna İlişkin Sağlık ve Teknik Koşullar Tüzüğü
 


 TARIMSAL ÜRETİCİLERİN KAYDI VE ÜRETİMİN DESTEKLENMESİ YASAL MEVZUATI
 SIRA
YASAL MEVZUAT İSMİ
 YASAL MEVZUAT NUMARASI
 1 Tarımsal İşletme ve Üreticilerin Kaydı ve Üretimin Desteklenmesi Yasası

(71/2002)

1.1  Tarımsal Üreticlierin Kayıtlarının Tutulması ve Tarımsal Üreticilerin Desteklenmesi Tüzüğü

 

 

*  Fiyat İstikrar Fonu Yasası (26/1978)

   

* Dış Ticaret (Düzenleme ve Denetim Yasası)

  - Bazı Hayvansal Ürünlerin Güney Kıbrıs'tan İthalinin Yasaklanması Tüzüğü

  - İthalatı ve İhracatı (Düzenleme ve Denetim) Tüzüğü 

  - Üçüncü Ülkelerden (TC Menşeli Dışında) İthal Edilen Yaş Meyve ve Sebzeyi Yasaklama Tüzüğü (RG:98, EK III, AE 518, 18.10.1991)

   - İngiltere (Birleşik Krallık) Menşeli Hayvansal Yem Üretim Girdileri ile Hayvansal Ürünleri Yasaklama Tüzğünün Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Tüzük (RG:194, AE 745, 01.11.2007)

   - Mal ve Hizmetler (Düzenleme ve Denetim) Yasası (21/1977)

      - 2000 Mal ve Hizmetler (Düzenleme ve Denetim) (Meyve ve Sebzelerin Etiketlenmesi) Emirnamesi

* Genel Gıda ve Yem Yasası

6) TARIMSAL KONULARLA İLGİLİ MECLİS ALT KOMİTESİNDEKİ YASA TASLAKLARI 

* Tohum ve Üretim Materyalleri Yasa Tasarısı

* Veteriner Tıbbi Ürünler Yasa Tasarısı

* Hayvan Islahı Yasa Tasarısı
Not: Yasal Mevzuatlar, Niyazi Nizam tarafından güncellenmektedir.
0392-2283-735 (137)


ULUSAL ORGANİK ÜRÜN LOGO TASARIM YARIŞMASIBakanlığın güncellenen internet sayfasına yönlenmek için  tarim.gov.ct.tr  adresini url yerine kopyalayınız...